Postupanje s dokumentima Europske unije - COM (2023) 233

EU oznaka akta
Naziv akta
IZVJEŠĆE KOMISIJE EUROPSKOM PARLAMENTU I VIJEĆU o provedbi odredaba Uredbe (EU) 2015/2120 koje se odnose na pristup otvorenom internetu
Vrsta akta
Izvješće
Područje politika
Građanske slobode, pravosuđe i unutarnji poslovi
Datum izravne dostave