Postupanje s dokumentima Europske unije - COM (2023) 146

EU oznaka akta
Naziv akta
KOMUNIKACIJA KOMISIJE EUROPSKOM PARLAMENTU I VIJEĆU o uspostavi višegodišnje strateške politike za europsko integrirano upravljanje granicama
Vrsta akta
Komunikacija
Područje politika
Građanske slobode, pravosuđe i unutarnji poslovi
Datum izravne dostave