Postupanje s dokumentima Europske unije - COM (2023) 191

EU oznaka akta
Naziv akta
Prijedlog PREPORUKE VIJEĆA o jačanju djelovanja EU-a za borbu protiv antimikrobne otpornosti primjenom pristupa „jedno zdravlje”
Vrsta akta
Preporuka
Područje politika
Okoliš, javno zdravstvo i sigurnost hrane
Vrsta postupka
Nezakonodavni postupak
Datum izravne dostave