Postupanje s dokumentima Europske unije - COM (2022) 541

EU oznaka akta
Naziv akta
Prijedlog DIREKTIVE EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda (preinaka)
Vrsta akta
Prijedlog direktive
Područje politika
Okoliš, javno zdravstvo i sigurnost hrane
Vrsta postupka
Redovni zakonodavni postupak
Datum izravne dostave
Rok za provjeru supsidijarnosti
Posredno postupanje
Stajalište RH
Zaključak Odbora za europske poslove
Radni program za razmatranje stajališta