Postupanje s dokumentima Europske unije - COM (2022) 745

EU oznaka akta
Naziv akta
KOMUNIKACIJA KOMISIJE EUROPSKOM PARLAMENTU I VIJEĆU o petom izvješću o napretku u provedbi strategije EU-a za sigurnosnu uniju
Vrsta akta
Komunikacija
Područje politika
Građanske slobode, pravosuđe i unutarnji poslovi
Datum izravne dostave