Postupanje s dokumentima Europske unije - COM (2023) 1

EU oznaka akta
Naziv akta
IZVJEŠĆE KOMISIJE EUROPSKOM PARLAMENTU, VIJEĆU, EUROPSKOM GOSPODARSKOM I SOCIJALNOM ODBORU I ODBORU REGIJA Tehničko izvješće JRC-a „Procjena potencijala za energetsku učinkovitost u proizvodnji, prijenosu i skladištenju električne energije”
Vrsta akta
Izvješće
Područje politika
Industrija, istraživanje i energija
Datum izravne dostave