Postupanje s dokumentima Europske unije - COM (2022) 739

EU oznaka akta
Naziv akta
Prijedlog ODLUKE VIJEĆA o stajalištu koje treba zauzeti u ime Europske unije u okviru Zajedničkog odbora EGP-a u vezi s izmjenom Protokola 31. uz Sporazum o EGP-u o suradnji u posebnim područjima izvan četiriju sloboda (CEDEFOP)
Vrsta akta
Prijedlog odluke
Područje politika
Zapošljavanje i socijalna pitanja
Vrsta postupka
Nezakonodavni postupak
Datum izravne dostave