Postupanje s dokumentima Europske unije - COM (2023) 3

EU oznaka akta
Naziv akta
IZVJEŠĆE KOMISIJE EUROPSKOM PARLAMENTU I VIJEĆU o provedbi inicijative WestMED
Vrsta akta
Izvješće
Područje politika
Regionalni razvoj
Datum izravne dostave