Postupanje s dokumentima Europske unije - COM (2022) 728

EU oznaka akta
Naziv akta
IZVJEŠĆE KOMISIJE EUROPSKOM PARLAMENTU I VIJEĆU o priznavanju trećih zemalja za potrebe ekvivalentnosti ekoloških proizvoda
Vrsta akta
Izvješće
Područje politika
Okoliš, javno zdravstvo i sigurnost hrane
Datum izravne dostave