Postupanje s dokumentima Europske unije - COM (2022) 708

EU oznaka akta
Naziv akta
IZVJEŠĆE KOMISIJE EUROPSKOM PARLAMENTU I VIJEĆU Završna evaluacija Programa istraživanja i razvoja u području aktivnog i potpomognutog života
Vrsta akta
Izvješće
Područje politika
Okoliš, javno zdravstvo i sigurnost hrane
Datum izravne dostave