Postupanje s dokumentima Europske unije - COM (2022) 695

EU oznaka akta
Naziv akta
Prijedlog UREDBE VIJEĆA o nadležnosti, mjerodavnom pravu, priznavanju odluka i prihvaćanju javnih isprava u pitanjima roditeljstva i o uspostavi europske potvrde o roditeljstvu
Vrsta akta
Prijedlog uredbe
Područje politika
Ustavna i pravna pitanja
Vrsta postupka
Posebni zakonodavni postupak
Datum izravne dostave
Inicijativa Europske komisije i Program rada Europske komisije
Inicijativa Priznavanje roditeljstva među državama članicama – Program rada EK-a za 2022.