Postupanje s dokumentima Europske unije - COM (2022) 716

EU oznaka akta
Naziv akta
IZVJEŠĆE KOMISIJE EUROPSKOM PARLAMENTU, VIJEĆU, EUROPSKOM GOSPODARSKOM I SOCIJALNOM ODBORU I ODBORU REGIJA Prostor za uspješno građansko djelovanje u području poštovanja temeljnih prava u EU-u Godišnje izvješće o primjeni Povelje EU-a o temeljnim pravima za 2022.
Vrsta akta
Izvješće
Područje politika
Građanske slobode, pravosuđe i unutarnji poslovi
Datum izravne dostave