Postupanje s dokumentima Europske unije - COM (2022) 724

EU oznaka akta
Naziv akta
IZVJEŠĆE KOMISIJE EUROPSKOM PARLAMENTU I VIJEĆU o učinkovitosti primjene jedinstvenog europskog broja za hitne slučajeve 112
Vrsta akta
Izvješće
Područje politika
Industrija, istraživanje i energija
Datum izravne dostave