Postupanje s dokumentima Europske unije - COM (2022) 746

EU oznaka akta
Naziv akta
Izmijenjeni prijedlog ODLUKE VIJEĆA o imenovanju članova povjerenstva za odabir predviđenog u članku 14. stavku 3. Uredbe (EU) 2017/1939
Vrsta akta
Prijedlog odluke
Područje politika
Građanske slobode, pravosuđe i unutarnji poslovi
Vrsta postupka
Nezakonodavni postupak
Datum izravne dostave