Postupanje s dokumentima Europske unije - COM (2022) 725

EU oznaka akta
Naziv akta
Prijedlog ODLUKE VIJEĆA o sklapanju, u ime Europske unije, Sporazuma između Europske unije i Japana o određenim aspektima usluga u zračnom prijevozu
Vrsta akta
Prijedlog odluke
Područje politika
Promet i turizam
Vrsta postupka
Nezakonodavni postupak
Datum izravne dostave