Postupanje s dokumentima Europske unije - COM (2022) 632

EU oznaka akta
Naziv akta
Prijedlog PROVEDBENE ODLUKE VIJEĆA o primjeni povećane vizne pristojbe u odnosu na Gambiju
Vrsta akta
Prijedlog provedbenog akta
Područje politika
Građanske slobode, pravosuđe i unutarnji poslovi
Vrsta postupka
Nezakonodavni postupak
Datum izravne dostave