Postupanje s dokumentima Europske unije - COM (2022) 461

EU oznaka akta
Naziv akta
Prijedlog UREDBE EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA o izmjeni uredaba (EU) 2016/424, (EU) 2016/425, (EU) 2016/426, (EU) 2019/1009 i (EU) br. 305/2011 u pogledu izvanrednih postupaka za ocjenjivanje sukladnosti, donošenje zajedničkih specifikacija i nadzor tržišta zbog izvanrednih okolnosti na jedinstvenom tržištu
Vrsta akta
Prijedlog uredbe
Područje politika
Unutarnje tržište i zaštita potrošača
Vrsta postupka
Redovni zakonodavni postupak
Datum izravne dostave
Inicijativa Europske komisije i Program rada Europske komisije
Inicijativa Instrument jedinstvenog tržišta za hitne slučajeve – Program rada EK za 2022.