Postupanje s dokumentima Europske unije - COM (2022) 593

EU oznaka akta
Naziv akta
Prijedlog ODLUKE VIJEĆA o izmjeni Odluke (EU) 2019/1754 pristupanju Europske unije Ženevskom aktu Lisabonskog sporazuma o oznakama izvornosti i oznakama zemljopisnog podrijetla
Vrsta akta
Prijedlog odluke
Područje politika
Ustavna i pravna pitanja
Vrsta postupka
Nezakonodavni postupak
Datum izravne dostave