Postupanje s dokumentima Europske unije - COM (2022) 646

EU oznaka akta
Naziv akta
Prijedlog ODLUKE VIJEĆA o stajalištu koje treba zauzeti u ime Europske unije u Vijeću za partnerstvo osnovanom na temelju Sporazuma o trgovini i suradnji između Europske unije i Europske zajednice za atomsku energiju, s jedne strane, i Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske, s druge strane, u pogledu produljenja prijelaznog razdoblja iz članka 552. stavka 11. tog sporazuma tijekom kojeg Ujedinjena Kraljevina može odstupiti od obveze brisanja podataka iz evidencije podataka o putnicima nakon izlaska putnika iz Ujedinjene Kraljevine
Vrsta akta
Prijedlog odluke
Područje politika
Građanske slobode, pravosuđe i unutarnji poslovi
Vrsta postupka
Nezakonodavni postupak
Datum izravne dostave