Postupanje s dokumentima Europske unije - COM (2022) 580

EU oznaka akta
Naziv akta
IZVJEŠĆE KOMISIJE EUROPSKOM PARLAMENTU I VIJEĆU Izvješće Komisije Europskom Parlamentu i Vijeću u skladu s člankom 14. stavkom 3. Uredbe (EU) 2019/880 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. travnja 2019. o unosu i uvozu kulturnih dobara
Vrsta akta
Izvješće
Područje politika
Međunarodna trgovina
Datum izravne dostave