Postupanje s dokumentima Europske unije - COM (2022) 595

EU oznaka akta
Naziv akta
Prijedlog UREDBE VIJEĆA o izmjeni Uredbe Vijeća (EU, Euratom) 2020/2093 od 17. prosinca 2020. kojom se utvrđuje višegodišnji financijski okvir za razdoblje 2021.–2027.
Vrsta akta
Prijedlog uredbe
Područje politika
Proračuni i proračunski nadzor
Vrsta postupka
Proračunski postupak
Datum izravne dostave