Postupanje s dokumentima Europske unije - COM (2022) 596

EU oznaka akta
Naziv akta
Prijedlog UREDBE EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA o izmjeni Uredbe (EU, Euratom) 2018/1046 u pogledu uspostave diversificirane strategije financiranja kao opće metode zaduživanja
Vrsta akta
Prijedlog uredbe
Područje politika
Proračuni i proračunski nadzor
Vrsta postupka
Redovni zakonodavni postupak
Datum izravne dostave