Postupanje s dokumentima Europske unije - COM (2022) 582

EU oznaka akta
Naziv akta
Prijedlog ODLUKE VIJEĆA o sklapanju, u ime Europske unije, Protokola o izmjeni Sporazuma iz Marakeša o osnivanju Svjetske trgovinske organizacije
Vrsta akta
Prijedlog odluke
Područje politika
Međunarodna trgovina
Vrsta postupka
Nezakonodavni postupak
Datum izravne dostave