Postupanje s dokumentima Europske unije - COM (2022) 572

EU oznaka akta
Naziv akta
Prijedlog ODLUKE VIJEĆA o stajalištu koje treba zauzeti u ime Europske unije u okviru Odbora za carinu osnovanog Sporazumom o slobodnoj trgovini između Europske unije i Republike Singapura u pogledu izmjene Protokola 1. o definiciji „proizvoda s podrijetlom” i načinima administrativne suradnje
Vrsta akta
Prijedlog odluke
Područje politika
Međunarodna trgovina
Vrsta postupka
Nezakonodavni postupak
Datum izravne dostave