Postupanje s dokumentima Europske unije - COM (2022) 562

EU oznaka akta
Naziv akta
Prijedlog PROVEDBENE ODLUKE VIJEĆA o izmjeni Provedbene odluke (EU) 2020/1351 o odobravanju na temelju Uredbe (EU) 2020/672 privremene potpore Republici Latviji radi smanjenja rizika od nezaposlenosti u izvanrednoj situaciji nakon izbijanja bolesti COVID-19
Vrsta akta
Prijedlog provedbenog akta
Područje politika
Zapošljavanje i socijalna pitanja
Vrsta postupka
Nezakonodavni postupak
Datum izravne dostave