Postupanje s dokumentima Europske unije - COM (2022) 529

EU oznaka akta
Naziv akta
IZVJEŠĆE KOMISIJE EUROPSKOM PARLAMENTU I VIJEĆU Europski program za sigurnost zračnog prometa
Vrsta akta
Izvješće
Područje politika
Promet i turizam
Datum izravne dostave