Postupanje s dokumentima Europske unije - COM (2022) 564

EU oznaka akta
Naziv akta
Prijedlog ODLUKE VIJEĆA o imenovanju članova povjerenstva za odabir predviđenog u članku 14. stavku 3. Uredbe (EU) 2017/1939
Vrsta akta
Prijedlog odluke
Područje politika
Ostalo
Vrsta postupka
Nezakonodavni postupak
Datum izravne dostave