Postupanje s dokumentima Europske unije - COM (2022) 560

EU oznaka akta
Naziv akta
IZVJEŠĆE KOMISIJE EUROPSKOM PARLAMENTU I VIJEĆU o financijskim instrumentima, proračunskim jamstvima, financijskoj pomoći i nepredviđenim obvezama Stanje na datum 31. prosinca 2021.
Vrsta akta
Izvješće
Područje politika
Proračuni i proračunski nadzor
Datum izravne dostave