Postupanje s dokumentima Europske unije - COM (2022) 565

EU oznaka akta
Naziv akta
Prijedlog PROVEDBENE ODLUKE VIJEĆA o izmjeni Provedbene odluke (EU) 2018/1696 u pogledu upotrebe videokonferencije za obavljanje razgovora s kandidatima
Vrsta akta
Prijedlog provedbenog akta
Područje politika
Ostalo
Vrsta postupka
Nezakonodavni postupak
Datum izravne dostave