Postupanje s dokumentima Europske unije - COM (2022) 480

EU oznaka akta
Naziv akta
Prijedlog UREDBE EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA o mjerama za uvoz, izvoz i provoz vatrenog oružja, njegovih bitnih komponenti i streljiva, o provedbi članka 10. Protokola Ujedinjenih naroda protiv nezakonite proizvodnje i trgovanja vatrenim oružjem, njegovim dijelovima i komponentama te streljivom, kojim se dopunjuje Konvencija Ujedinjenih naroda protiv transnacionalnog organiziranog kriminaliteta (Protokol UN-a o vatrenom oružju) (preinaka)
Vrsta akta
Prijedlog uredbe
Područje politika
Sigurnost i obrana
Vrsta postupka
Redovni zakonodavni postupak
Datum izravne dostave