Postupanje s dokumentima Europske unije - COM (2022) 537

EU oznaka akta
Naziv akta
Prijedlog ODLUKE VIJEĆA o stajalištu koje treba zauzeti u ime Europske unije u Regionalnom upravljačkom odboru Prometne zajednice u pogledu određenih izmjena administrativnih i kadrovskih pravila, uvođenja naknade za obrazovanje i pravila o upućivanju i lokalnim ugovornim stručnjacima
Vrsta akta
Prijedlog odluke
Područje politika
Promet i turizam
Vrsta postupka
Nezakonodavni postupak
Datum izravne dostave