Postupanje s dokumentima Europske unije - COM (2022) 342

EU oznaka akta
Naziv akta
Preporuka za odluku Vijeća o odobrenju otvaranja pregovora o međunarodnom sporazumu o onečišćenju plastikom u ime Europske unije
Vrsta akta
Preporuka
Područje politika
Okoliš, javno zdravstvo i sigurnost hrane
Datum izravne dostave