Postupanje s dokumentima Europske unije - COM (2022) 289

EU oznaka akta
Naziv akta
Komunikacija Komisije Europskom parlamentu i Vijeću - Izvješće o strateškim predviđanjima 2022. Povezivanje zelene i digitalne tranzicije u novom geopolitičkom kontekstu
Vrsta akta
Komunikacija
Područje politika
Okoliš, javno zdravstvo i sigurnost hrane
Datum izravne dostave