Postupanje s dokumentima Europske unije - COM (2022) 361

EU oznaka akta
Naziv akta
Prijedlog uredbe Vijeća o koordiniranim mjerama za smanjenje potražnje za plinom
Vrsta akta
Prijedlog uredbe
Područje politika
Industrija, istraživanje i energija
Vrsta postupka
Nezakonodavni postupak
Datum izravne dostave