Postupanje s dokumentima Europske unije - COM (2022) 340

EU oznaka akta
Naziv akta
Izvješće Komisije Vijeću i Europskom parlamentu Sažetak godišnjih izvješća o provedbi operativnih programa sufinanciranih iz Fonda europske pomoći za najpotrebitije u 2020.
Vrsta akta
Izvješće
Područje politika
Zapošljavanje i socijalna pitanja
Datum izravne dostave