Postupanje s dokumentima Europske unije - COM (2022) 349

EU oznaka akta
Naziv akta
Prijedlog uredbe Europskog parlamenta I Vijeća o uspostavi Akta o jačanju europske obrambene industrije putem zajedničke nabave
Vrsta akta
Prijedlog uredbe
Područje politika
Industrija, istraživanje i energija
Vrsta postupka
Redovni zakonodavni postupak
Datum izravne dostave
Rok za provjeru supsidijarnosti