Postupanje s dokumentima Europske unije - COM (2022) 209

EU oznaka akta
Naziv akta
Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju pravila za sprečavanje i suzbijanje seksualnog zlostavljanja djece
Vrsta akta
Prijedlog uredbe
Područje politika
Građanske slobode, pravosuđe i unutarnji poslovi
Vrsta postupka
Redovni zakonodavni postupak
Datum izravne dostave
Rok za provjeru supsidijarnosti
Inicijativa Europske komisije i Program rada Europske komisije
Zakonodavstvo za učinkovitu borbu protiv seksualnog zlostavljanja djece na internetu – Program rada EK za 2021.