Postupanje s dokumentima Europske unije - COM (2022) 350

EU oznaka akta
Naziv akta
Prijedlog nacrt izmjene Proračuna br. 4 općeg proračuna za 2022. Ažuriranje prihoda ( vlastita sredstva) i druga tehnička pitanja
Vrsta akta
Ostalo
Područje politika
Proračuni i proračunski nadzor
Datum izravne dostave