Postupanje s dokumentima Europske unije - COM (2022) 406

EU oznaka akta
Naziv akta
Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Europskom vijeću i Vijeću Mišljenje Komisije o zahtjevu Republike Moldove za članstvo u Europskoj uniji
Vrsta akta
Komunikacija
Područje politika
Vanjski poslovi
Datum izravne dostave