Postupanje s dokumentima Europske unije - COM (2022) 328

EU oznaka akta
Naziv akta
Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću Provedba trećeg programa djelovanja Unije u području zdravstva u 2020.
Vrsta akta
Izvješće
Područje politika
Okoliš, javno zdravstvo i sigurnost hrane
Datum izravne dostave