Postupanje s dokumentima Europske unije - COM (2022) 326

EU oznaka akta
Naziv akta
Izvješće Komisije Vijeću i Europskom parlamentu o izvršavanju delegiranih ovlasti dodijeljenih Komisiji na temelju Uredbe (EU) br. 1169/2011 o informiranju potrošača o hrani
Vrsta akta
Izvješće
Područje politika
Okoliš, javno zdravstvo i sigurnost hrane
Datum izravne dostave