Postupanje s dokumentima Europske unije - COM (2022) 325

EU oznaka akta
Naziv akta
Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 1303/2013 i Uredbe (EU) 2021/1060 u pogledu dodatne fleksibilnosti za ublažavanje posljedica vojne agresije Ruske Federacije FAST – CARE (Flexible Assistance for Territories – fleksibilna pomoć područjima)
Vrsta akta
Prijedlog uredbe
Područje politika
Regionalni razvoj
Vrsta postupka
Redovni zakonodavni postupak
Datum izravne dostave
Rok za provjeru supsidijarnosti