Postupanje s dokumentima Europske unije - COM (2022) 316

EU oznaka akta
Naziv akta
Prijedlog preporuke Vijeća o inicijativi „Putevi do školskog uspjeha”
Vrsta akta
Preporuka
Područje politika
Kultura i obrazovanje
Datum izravne dostave