Postupanje s dokumentima Europske unije - COM (2022) 318

EU oznaka akta
Naziv akta
Izvješće Komisije Europskom parlamentu, Vijeću i Europskoj središnjoj banci o provedbi i rezultatima programa „Periklo IV” za zaštitu eura od krivotvorenja u 2021.
Vrsta akta
Izvješće
Područje politika
Ekonomska i monetarna politika
Datum izravne dostave