Postupanje s dokumentima Europske unije - COM (2022) 315

EU oznaka akta
Naziv akta
Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću - Dugoročna predviđanja budućih priljeva i odljeva proračuna EU-a (2023. – 2027.)
Vrsta akta
Izvješće
Područje politika
Proračuni i proračunski nadzor
Datum izravne dostave