Postupanje s dokumentima Europske unije - COM (2022) 310

EU oznaka akta
Naziv akta
Prijedlog odluke Vijeća o potpisivanju, u ime Europske unije, i privremenoj primjeni Sporazuma o cestovnom prijevozu tereta između Europske unije i Republike Moldove
Vrsta akta
Prijedlog odluke
Područje politika
Promet i turizam
Vrsta postupka
Nezakonodavni postupak
Datum izravne dostave