Postupanje s dokumentima Europske unije - COM (2022) 309

EU oznaka akta
Naziv akta
Prijedlog odluke Vijeća o sklapanju, u ime Europske unije, Sporazuma između Europske unije i Republike Moldove o cestovnom prijevozu tereta
Vrsta akta
Prijedlog odluke
Područje politika
Promet i turizam
Vrsta postupka
Nezakonodavni postupak
Datum izravne dostave