Postupanje s dokumentima Europske unije - COM (2022) 293

EU oznaka akta
Naziv akta
Prijedlog odluke Vijeća o stajalištu koje treba zauzeti u ime Europske unije na izvanrednom sastanku Konferencije o energetskoj povelji koja će se održati 24. lipnja 2022.
Vrsta akta
Prijedlog odluke
Područje politika
Industrija, istraživanje i energija
Vrsta postupka
Nezakonodavni postupak
Datum izravne dostave