Postupanje s dokumentima Europske unije - COM (2022) 199

EU oznaka akta
Naziv akta
Prijedlog odluke Vijeća o potpisivanju, u ime Unije, Dobrovoljnog partnerskog sporazuma između Europske unije i Kooperativne Republike Gvajane o izvršavanju zakonodavstva, upravljanju i trgovini u području šuma pri uvozu proizvoda od drvne sirovine u Europsku uniju
Vrsta akta
Prijedlog odluke
Područje politika
Međunarodna trgovina
Vrsta postupka
Nezakonodavni postupak
Datum izravne dostave