Postupanje s dokumentima Europske unije - COM (2021) 630

EU oznaka akta
Naziv akta
Prijedlog provedbene odluke Vijeća o ovlašćivanju Italije da na električnu energiju koja se izravno isporučuje plovilima na vezu u luci, osim privatnim plovilima za rekreaciju, primjenjuje sniženu stopu poreza [u skladu s člankom 19. Direktive 2003/96/EZ]
Vrsta akta
Prijedlog provedbenog akta
Područje politika
Ekonomska i monetarna politika
Promet i turizam
Vrsta postupka
Nezakonodavni postupak
Datum izravne dostave